ПРОГРАМА НА „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“

 1.  Драстично увеличение на пенсиите чрез незабавното им  преизчисляване и повишаване коефициента за прослужено време на 1,5. Ежегодна индексация.
 2. Увеличение на заплатите чрез въвеждането на необлагаем минимум от 1000 лева и прогресивно подоходно облагане.
 3. Отмяна на статута на търговски дружества на болниците. Премахване на доплащането, ДДС върху лекарствата и таксата за посещение при лекар. Драстични мерки срещу източването на Здравната каса.
 4. Строг контрол върху монополните дружества – ток, вода, парно, банки, горива. Сурови мерки срещу спекулантите. Наказателна отговорност за картел и за раздаване на необезпечени кредити. Държавни вериги от аптеки, бензиностанции, хранителни магазини и банки.
 5. Пълна ревизия на концесионните и приватизационните сделки. Връщане на подземните богатства в патримониума на държавата.
 6. Увеличаване контрола на държавата в опазване на околната среда и българската природа и действени мерки за чистотата на въздуха, водите и храните. Забрана за ГМО, шистов газ, 5 G мрежите и вноса и изгарянето на боклук. Забрана на хидрогенираните мазнини.
 7. Възстановяване на селското стопанство и външните пазари на България, включително Китай и Русия. Държавни борси за селскостопанска продукция.
 8. Действени мерки за увеличаване на жизнения стандарт и връщане на младите хора в България. Семейно подоходно облагане. Въвеждане на безплатни детски градини и ясли.
 9. Премахване на партийните субсидии.
 10. Свикване на референдуми по всички важни въпроси. Отмяна на депутатския имунитет и възможност за отзоваване. Мажоритарни избори.
 11. Решителни мерки срещу корупцията. Отговорност за решения, които се взимат от колективни органи. Сурови действия срещу престъпността.
 12. Забрана за застрояването в парковете, междублоковите пространства и природните резервати
 13. Не на „Истамбулската конвенция“, заселването на мигранти,“стратегията за детето“ и Закона за социалните услуги.

 

Движението е подкрепено от Минчо Христов и Стела Банкова.

Можете да се регистрирате като член на движението тук: Регистриране на нов член на „Движение на непартийните кандидати“